ZCB OWCZARY CERAMIKA BUDOWLANA ZCB OWCZARY BETON TOWAROWY
 
ODŚWIEŻ STRONĘ ZCB OWCZARY
 


 
Dom Zeroenergetyczny PlusWYBIERZ SYSTEM ŚCIANY NA TWÓJ DOM...czytaj więcej...


     Wychodząc na przeciw oczekiwaniom nowoczesnych, wymagających oraz chcących oszczędzać energię klientów, firma nasza wzięła udział w projekcie budowy domu zeroenergetycznego plus.

    Budynek jednorodzinny, mieszkalny o zwartej prostej bryle, niepodpiwniczony, piętrowy z dobudowanym garażem, dach płaski. Budynek zaprojektowany według definicji domu Pasywnego ( 15kW/m2/rok ) bez strat i mostków termicznych (straty ograniczone do minimum) podzielony na moduły energetyczne funkcjonujące samodzielnie.

    Moduł pierwszy- parter, moduł drugi -piętro, moduł trzeci -garaż. Wszystkie moduły są niezależnie funkcjonującymi systemami energetycznymi budynku. Każdy moduł wykonany jest w innych technologiach budowlanych w celu zdefiniowania najcieplejszych rozwiązań i ich opisania oraz opracowania mającego na celu wskazanie inwestorowi najlepszego rozwiązania.


Powierzchnia zabudowy

199,80 m²

Powierzchnia tarasów i schodów zewnętrznych oraz pozioma część podjazdu nie wchodząca do powierzchni zabudowy

53,15 m²

Powierzchnia użytkowa części zamkniętych:    

 • parteru i piętra (bez garażu i podcienii)
 • garażu

 

190,80 m²

42,50 m²

Powierzchnia użytkowa części otwartych:  

- podcieni parteru i piętra

 

48,70 m²

 

 

Powierzchnia użytkowa razem

282,00 m²

Powierzchnia netto części zamkniętych:    

 • parteru
 • piętra

 

143,95 m²

95,55 m²

Powierzchnia netto części otwartych:   

 • parteru
 • piętra

 

24,35 m²

24,35 m²

Powierzchnia netto razem

288,20 m²

Powierzchnia całkowita części zamkniętych

296,70 m²

Powierzchnia całkowita części otwartych

53,20 m²

Powierzchnia całkowita razem

349,90 m²

Kubatura części zamkniętych

972,55 m³

Kubatura części otwartych

182,35 m³

Kubatura razem

1154,90 m³

Ilość pomieszczeń

6 szt.

Wysokość budynku

7,20 m

Długość budynku

16,50 m

Kąt nachylenia dachu głównego

płaski °

Forma architektoniczna i funkcja eksperymentalnego budynku.

Budynek jednorodzinny, mieszkalny o zwartej prostej bryle, niepodpiwniczony, piętrowy z dobudowanym garażem, dach płaski.

Budynek zaprojektowany według definicji domu Pasywnego (15kW/m^(2)/rok) bez strat i mostków termicznych (straty ograniczone do minimum) podzielony na moduły energetyczne funkcjonujące samodzielnie. Moduł pierwszy _ parter, moduł drugi _ piętro, moduł trzeci _ garaż. Wszystkie moduły są niezależnie funkcjonującymi systemami energetycznymi budynku. Każdy moduł wykonany jest w innych technologiach budowlanych w celu zdefiniowania najcieplejszych rozwiązań i ich opisania oraz opracowania mającego na celu wskazanie inwestorowi najlepszego rozwiązania.

Układ konstrukcyjny eksperymentalnego obiektu budowlanego.

Konstrukcja budynku opiera się na trzech modułach niezależnie funkcjonujących energetycznie w budynku. Parter jest wykonany z ceramicznych pustaków poryzowanych Termoton. System grzewczy w postaci sufitowych promienników pracuje na niskotemperaturowym czynniku. System rekuperacji oparty jest na tradycyjnym wymienniku przeciwprądowym. Piętro budynku wykonane jest w technologii szkieletu metalowego z definicją maksymalnego wyciszenia oraz wyizolowania termicznego. Garaż jest niezależnym modułem zasilanym pompą ciepła oraz wiatrakownicą ze stacją doładowującą dla samochodu elektrycznego gdzie następuje w okresach przejściowych oraz latem zrzut energii z systemów fotowoltaicznych. Samochód elektryczny ma zasięg 80 kilometrów.

 


Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.

Budynek mieszkalny będzie wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Ogrzewanie i ciepła woda zostanie zapewnione przez pompę ciepła. Układ będzie wspomagany energią elektryczną uzyskaną z paneli fotowoltaicznych. Woda zimna i ciepła zostanie doprowadzona do wszystkich przyborów sanitarnych.

Woda dostarczona będzie z sieci zewnętrznej o parametrach zgodnych z wymaganiami normy.

Ścieki odprowadzane będą do odbiornika wskazanego w warunkach technicznych przez odbiorcę ścieków.

Przyłącza zewnętrzne prądu, wody i kanalizacji winny być wykonane zgodnie z projektami przyłączy uzgodnionymi z lokalnymi właścicielami sieci oraz właścicielami terenów po których ewentualnie przebiegają trasy przyłączy.

Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
 • przyjmuje się średnie zapotrzebowanie na wodę pitną w ilości 100 l / 24 h dla jednego mieszkańca budynku, jakość wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branżowej.
 • w efekcie założonego programu użytkowego budynku jednorodzinnego oraz z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe - nie występują.
 • usuwanie odpadów stałych tzn. kuchennych i domowych odbywa się przez wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe powstawania odpadów stałych przyjmuje się 2,8 dm^(2) na 24 h dla jednego mieszkańca. Odpady gromadzone są w pojemnikach stalowych opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania.
 • dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.
 • charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia - nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.


Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę projektu: www.budynekzeroenergetyczny.com.pl


...powrót


Copyright ZCB OWCZARY. Powered by GreenDrago.