ZCB OWCZARY CERAMIKA BUDOWLANA ZCB OWCZARY BETON TOWAROWY
 
ODŚWIEŻ STRONĘ ZCB OWCZARY ...czytaj więcej
 

   Projekt "Wdrożenie nowej technologii produkcji wysoko drążonych pustaków ceramicznych" realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Więcej informacji o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl, www.bgk.com.pl, www.mg.gov.pl, www.europa.eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright ZCB OWCZARY. Powered by GreenDrago.