ZCB OWCZARY CERAMIKA BUDOWLANA ZCB OWCZARY BETON TOWAROWY
 
ODŚWIEŻ STRONĘ ZCB OWCZARY
 
 
System Ściany TERMOton S-45


MUR O PARAMETRACH DOMU PASYWNEGO !!!

   Jest to ściana dwuwarstwowa o grubości 45 cm, w której skład wchodzi Pustak Ceramiczny TERMOton P+W 25 oraz dwudziesto-centymetrowa warstwa ocieplenia. Współczynnik przenikalności cieplnej muru wynosi 0,15 W/m2K, biorąc pod uwagę grubość muru (w tym wypadku 45cm) system ściany TERMOton S-45 umożliwia wybudowanie ściany o kilka centymetrów cieńszej niż dostępne na rynku materiały na ścianę jednowarstwową. Koszt budowy ściany w tym systemie przy odpowiednio dobranych materiałach jest także zdecydowanie niższy niżeli dostępne na polskim rynku wyroby na ścianę jednowarstwową.


Obliczenie wartości współczynników U elementów budowlanych:


    

    
 


ŚCIANY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH - gr ściany 45 cm


- docieplenie                       - gr 200 mm
WEŁNA MINERALNA

- ściany nośne                    - gr 250 mm
TERMOton P+W 25


                    Obliczenia:

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła R= 0,13 m2K/W )

WEŁNA MINERALNA       d = 0,200 m , λ = 0,037 W/mK , R = 5,405 m2K/W1
TERMOton P+W 25      d = 0,250 m , λ = 0,246 W/mK , R = 1,016 m2K/W2

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła R= 0,04 m2K/W)RC = 6,61 m2K/W       

UC = 0,15 W/m2K       Legenda: d - szerokość przegrody, R - obliczeniowy opór cieplny, U - współczynnik przenikania ciepła

Maksymalne wartości współczynnika U podane są w Załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690) Wartość współczynnika U dla przegrody zewnętrznej dwu- i trzywarstwowych - musi być mniejszy niż 0,3 W/m2K; przy czym im jest niższy, tym ściana charakteryzuje się lepszymi parametrami izolacyjności cieplnej.


1 - wg. Certyfikatu CE 1390-CDP-0072/07/P ; 2 - wg. Certyfikatu NF-0620/B/209 (LFS/2009)
 

Copyright ZCB OWCZARY. Powered by GreenDrago.