ZCB OWCZARY CERAMIKA BUDOWLANA ZCB OWCZARY BETON TOWAROWY
 
ODŚWIEŻ STRONĘ ZCB OWCZARY
 
 
System Ściany TERMOton S-48


Obliczenie wartości współczynników U elementów budowlanych:


    

    
 


ŚCIANY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH - gr ściany 48 cm


- ściany osłonowe                 - gr 80 mm
TERMOton P+W 8

- docieplenie                       - gr 150 mm
WEŁNA MINERALNA

- ściany nośne                    - gr 250 mm
TERMOton P+W 25


                    Obliczenia:

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła R= 0,13 m2K/W )

TERMOton P+W 11       d = 0,800 m , λ = 0,288 W/mK , R = 0,278 m2K/W1
WEŁNA MINERALNA       d = 0,150 m , λ = 0,037 W/mK , R = 4,054 m2K/W1
TERMOton P+W 25      d = 0,288 m , λ = 0,246 W/mK , R = 1,016 m2K/W2

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła R= 0,04 m2K/W)RC = 5,52 m2K/W       

UC = 0,19 W/m2K       Legenda: d - szerokość przegrody, R - obliczeniowy opór cieplny, U - współczynnik przenikania ciepła

Maksymalne wartości współczynnika U podane są w Załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690) Wartość współczynnika U dla przegrody zewnętrznej dwu- i trzywarstwowych - musi być mniejszy niż 0,3 W/m2K; przy czym im jest niższy, tym ściana charakteryzuje się lepszymi parametrami izolacyjności cieplnej.


1 - wg. Certyfikatu CE 1390-CDP-0072/07/P ; 2 - wg. Certyfikatu NF-0620/B/209 (LFS/2009)
 

Copyright ZCB OWCZARY. Powered by GreenDrago.