Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY prowadzi skup palet pochodzących ze sprzedaży wyłącznie własnych wyrobów od osób indywidualnych na podstawie umowy cywilno – prawnej oraz od firm.

Dostawy palet przyjmowane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00. Po wjeździe na teren zakładu Dostawca zgłasza się do pracownika Działu Sprzedaży.

ZCB OWCZARY skupuje palety w stanie co najmniej dobrym, tj. umożliwiającym ponowne wykorzystanie w produkcji. Przyjmowane są palety wyłącznie w stanie nieuszkodzonym, bez ubytków desek, balików.

Szczegółowe wymiary:O przyjęciu palet decyduje pracownik upoważniony do ich przyjęcia.

- Dostawca ma obowiązek odebrać w dniu dostawy palety niezgodne ze specyfikacją lub nie nadające się do naprawy.
- Palety uszkodzone w stopniu umożliwiającym naprawę mogą zostać przyjęte przez upoważnionego pracownika bez obowiązku zapłaty.


Dostarczone palety rozładowywane są przez operatora wózka widłowego
i powinny być ułożone jedna w drugą, na tzw. kanapkę:


W przypadku innego ułożenia palet kierowca samochodu dostarczającego palety zobowiązany jest pomóc operatorowi wózka widłowego w ich rozładunku oraz ich odpowiednim ułożeniu.


WYPŁATA WYNAGRODZENIA:

KLIENT INDYWIDUALNY cena 10,00 zł brutto sztuka:
1. Zakup palet zakwalifikowanych jako nieuszkodzone, odbywa się na podstawie umowy kupna - sprzedaży.
2. Płatność Gotówką lub Przelewm na podany przez sprzedawcę nr konta bankowego.
3. Podatek od umowy kupna sprzedaży pokrywa kupujący (ZCB OWCZARY).


FIRMA cena 10,00 zł netto sztuka:
1. Klient, który dostarczył palety zakwalifikowane jako nieuszkodzone na podstawie dokumentu PZ wystawia fakturę sprzedaży na palety używane.
2. Płatność Przelew.
3. Faktura jest przesyłana do ZCB Owczary z terminem płatności 21 dni.


Masz pytania dotyczące naszych produktów?

+48 44 756 10 74 +48 44 756 11 74

Zapraszamy do kontaktu z działem produktu ZCB OWCZARY.