...czytaj więcej

 

Nazwa:   Wdrożenie innowacyjnej technologii suszenia ceramiki budowlanej umożliwiającej produkcję pustaka o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła.
 
Cel:   Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego, w którym wdrożone zostaną wyniki prac B+R, co umożliwi wprowadzenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych produktów.

...czytaj więcej


...czytaj więcej

Ścienne Tradycyjne

Pustaki ceramiczne TERMOton na zaprawę tradycyjną

Ścienne Szlifowane

Pustaki ceramiczne TERMOton szlifowane na zaprawę cienkowarstową (pianoklej)

Ścienne Akustyczne

Pustaki ceramiczne TERMOton ze zwiększoną izolacyjnością akustyczną

Pustaki Wentylacyjne

Pustaki ceramiczne TERMOton do przewodów wentylacyjnych

Nagrody